Exekútori

JUDr. Jaroslav Kabáč ml. – súdny exekútor

Exekútorský úrad Tvrdošín – vymáhanie pohľadávok.

ZATVORENÉ (Otvára v Út 09:00)

JUDr. Peter Kliment, súdny exekútor

Vykonávam nútený výkon súdnych rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok, dražby a ďalšiu exekučnú činnosť v zmysle exekučného poriadku.

ZATVORENÉ (Otvára v Út 09:00)