Náboženské organizácie

Karma Kagyu Slovensko - Škola tibetského budhizmu

Oficiálna stránka školy tibetského budhizmu Karma Kagyu na Slovensku.

Chrám Nanebovstúpenia Isusa Christa

Pravoslávna cirkevná obec Slovinky je súčasťou Prešovskej pravoslávnej cirkvi EPARCHIE, ktorá je kanonicky súčasťou Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.