Kultúra a spoločnosť

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, Marianka

Rímskokatolícky barokový kostol Narodenia Panny Márie bol vystavaný v roku 1377, rozšírili ho v 17. storočí a barokové prvky doplnili v 18. storočí. Klenba nesie motív paulínskej rehole.

Kostol sv. Filipa a Jakuba, Jakubov

Rímskokatolícky kostol sv. Filipa a Jakuba zo 17. storočia.