Špecializácia MBA – manažment obchodu

Stať sa dobrým obchodníkom nie je jednoduché. Vo svete, kde je nadmiera tovaru a veľká konkurencia, to chce naozaj mimoriadne zručnosti. Práve na skúsenosti v domácom i zahraničnom obchodovaní je zameraná špecializácia MBA – manažment obchodu. Štúdium MBA tejto problematiky je veľmi obľúbené, pretože dobre predať svoje tovary alebo služby je základ úspechu firmy. V dnešnej dobe existujú najrôznejšie nástroje marketingu, ktoré predaj tovaru podporujú. Svet elektronických komunikácií pomáha predávať tovar po celom svete. Ale poznáte všetky možnosti? 

Štúdium MBA vás prevedie tými najmodernejšími metódami.

Špecializácia MBA – zdatný obchodník sa firmám hodí

Študenti špecializácie MBA – manažment obchodu preniknú počas štúdia do plánovania obchodnej stratégie a taktiky, mali by získať skúsenosti o tom, ako uvažujú zákazníci a ako ich prinútiť k nákupu tovaru alebo služieb. Dobre obchodovať, znamená dobre poznať aj psychológiu správania sa ľudí. Už dávno neplatí, že kvalitný tovar sa predáva sám. Je dobré ho vhodne prezentovať, priviesť k nemu zákazníka a zoznámiť ho s jeho prednosťami. Štúdium MBA tejto špecializácie ukáže najnovšie trendy získavania zákazníkov a pozícií na trhu. Pre zamestnávateľov bude titul MBA znamenať, že dostal do svojho tímu zdatného obchodníka, ktorý získal skúsenosti od špičkových manažérov. 

Súčasťou štúdia MBA sú všeobecné vedomosti ale aj množstvo špecializácií

Štúdium MBA na European School of Business & Management (ESBM) sa skladá z troch blokov. Spoločný je základný blok, kde si študenti osvojujú vedomosti a zručnosti z riadenia a vedenia tímov, zoznámia sa s manažmentom ľudských zdrojov a získajú prehľad o tom, aký význam má publicrelations. Okrem špecializácie – manažment obchodu sa na ESBM učí ekonomika a finančný manažment, manažment zdravotníctva, riadenie investícií, inovácií či tzv. Korporátny manažment , teda riadenie vzťahov medzi podnikovými celkami. Štúdium MBA umožňuje získať špecializáciu tiež pre odbory manažment verejnej správy, leadership a soft skills.

Hnědé nebo béžové kozačky? Jaká barva bude nejmódnější pro sezónu 2023/24?

Jestliže chcete být v letošní sezóně trendy, můžete vsadit na obuv v zemitých barevných odstínech.

Boj proti parazitárnej hrozbe: stratégie prevencie a liečby nákazy

Parazity sú celosvetovou hrozbou, ktorá môže napadnúť ľudí, zvieratá a rastliny a spôsobiť vážne zdravotné problémy a hospodárske straty.

Analytické nástroje v CRM: Jak předvídat chování zákazníků a zvyšovat prodej

CRM systémy (Customer Relationship Management) jsou klíčové pro moderní podnikání, protože pomáhají firmám lépe porozumět svým zákazníkům a efektivně s nimi komunikovat.