Pobočky HACCPoint s.r.o.

HACCPoint s.r.o.

Spracovanie HACCP systémov pre všetky typy prevádzok od plánovania otvorenia prevádzky cez návrh samotnej infraštruktúry, rozmiestenia a vzhľadu prevádzky, vybavenie miestností, činnosti, ktoré sa tu budú vykonávať, poradenstvo a spracovanie potrebných ...

COFACO Cosmetic factory consukting

Poradenstvo a konzultácie pre výrobcov potravín, kozmetiky, gastro segment, horeca...